heel Orthopedagogisch adviesbureau ACB heel
heel

Professionaliteit in het werken op en rondom een (leef)groep

ACB advies, Orthopedagogisch adviesbureau 's-Hertogenbosch, opgericht in 1995 door mw. drs. A.C. Bruininks, stelt het werk op en rondom een groep centraal.

ACB advies brengt vanuit orthopedagogische visie lijn aan in de werkwijze van teams op en rondom groepen voor opvang, zorg, begeleiding en behandeling, met als doel het realiseren van een professionele, kwalitatieve en effectieve methodiek.

Visie

Het alledaagse leven op en rondom een (leef)groep is inzetbaar als begeleidings- en behandelinstrument en is toetsbaar op kwaliteit en effect.

Een specifiek gecreŽerd orthopedagogisch/therapeutisch leefklimaat in een residentiŽle groep draagt bij aan een uiteindelijke resultaat van een behandeling/begeleiding. Behandeling/begeleiding kan niet effectief zijn als een veilig en stabiel leefklimaat als basisvoorwaarde ontbreekt. De pedagogisch medewerker/begeleider als persoon is hierbij bepalend, ook het gehele team die gezamenlijk een methodiek toepast is hierbij cruciaal. Aandacht voor dit deel van het werk vergroot de professionaliteit van pedagogisch medewerkers/begeleiders en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Aanpak

Het Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks is een model waarmee onder andere een bestaande methodiek beschreven kan worden, een methodiek getoetst en verbeterd kan worden of een nieuwe methodiek kan worden ontwikkeld.

Het model is te gebruiken in de residentiele, semiresidentiele, de ambulante en de onderwijssector die zich richt op zorg, opvang, begeleiding en/of behandeling.

Sinds 1995 wordt door instellingen in Nederland met dit model gewerkt en zijn projectervaringen opgetekend in diverse publicaties waaronder een studieboek dat inmiddels op diverse hogescholen voor SPH en Pedagogiek aan studenten wordt aangeboden.

Doel site

- Lezers informeren over het Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks en haar toepassingsmogelijkheden

- De mogelijkheid geven om produkten, die met behulp van het Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks tot stand zijn gekomen dan wel in ontwikkeling zijn, te laten checken door ACB advies

- Vragen kunnen stellen aan A.C. Bruininks over het Orthopedagogisch Methodiekmodel

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ACB voor meer informatie.