heel Orthopedagogisch adviesbureau ACB heel
heel

Check

Wilt u een produkt, dat met behulp van het Orthopedagogisch Methodiekmodel tot stand is gekomen of nog in ontwikkeling is, gecheckt hebben door A.C. Bruininks (ACB), dan kan dat door het check-formulier voor 'Instellingen' in te vullen.

Ben je als student zelf aan de gang gegaan met het Orthopedagogisch Methodiekmodel in het kader van bijvoorbeeld een afstudeeropdracht, een onderzoek, paper o.i.d. en wil je dat gecheckt hebben, dan kan dat door het check-formulier voor 'Studenten' in te vullen.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt: na ontvangst van het check-formulier bekijkt ACB het materiaal. Indien het kosteloos is, dan stelt ACB u/jou hiervan op de hoogte middels een e-mail. Zijn er kosten aan verbonden, dan stelt ACB een offerte op. Deze offerte wordt vervolgens per post verstuurd. Na ontvangst van een ondertekend exemplaar gaat ACB tot check over.


Check voor instellingen

Check voor studenten