heel Orthopedagogisch adviesbureau ACB heel
heel

Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)

Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks geeft in detail weer waar het bij groepswerk om gaat. Iedereen die werkt op of met een groep kan zijn werkwijze met behulp van dit model op praktische wijze in kaart brengen, aanpassen en vernieuwen.
Doordat het model vele toepassingsmogelijkheden kent, kan blijvend antwoord worden gegeven op vragen van cliŽnten.

Het Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks komt in zijn geheel aan de orde in het boek 'Orthopedagogisch groepswerk. Methodiekgericht werken in de praktijk'. A.C. Bruininks, 2e grondig herziene druk 2006, Uitgeverij Elsevier. ISBN 90 352 2869 3.

Toepassingsmogelijkheden Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks

Het OMB kent de volgende toepassingsmogelijkheden: