heel Orthopedagogisch adviesbureau ACB heel
heel

Contact

ACB advies geeft orthopedagogische ondersteuning aan pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, leerkrachten, diverse disciplines, studenten, managers, directies en oudercommissies. ACB biedt ondersteuning in de vorm van zowel kortdurende als langdurende projecten, workshops, lezingen, (gast)colleges, onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en publicaties.


Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ACB voor meer informatie.